21 Önemli Resim Stili Türü Tanımlandı ve Açıklandı

Sanatın güzelliği, sanatçının tercihlerine, kültürel etkilere ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişmesidir.

Sanatın uzun tarihi boyunca resim birçok biçim almıştır. Bu makalede, tarihteki en etkili resim tarzlarından 21 tanesini bulabilirsiniz.

Resim Stillerine Genel Bir Bakış

Bir resim stilinin tanımı, bir ressamın boyayı uygulama ve konusunu tasvir etme biçiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. 

Belirli unsurlar, belirli resim tarzlarına işaret eder.

Bu özellikler arasında şekil, kompozisyon, renk, boyama teknikleri, konu, doku, çizgi ve mekan sayılabilir. 

Ressamın felsefesi de resim tarzlarında rol oynar. 

Belirli resim tarzları popüler hale geldiğinde, genellikle sanatsal bir harekete katkıda bulunurlar.

Böyle bir hareket sırasında birçok ünlü sanatçı aynı tarzda resim yapmayı hedefler. 

Bununla birlikte, birçok ressam, kendi zamanlarının akımlarıyla çağdaş stillere uymayabilecek resim stilleri kullanmaktadır.

Bazı resim teknikleri, kültürel etkiler veya diğer tarzlardan alınan ilham nedeniyle popüler hale gelebilir. 

Yaygın resim teknikleri yağlı boya, figür resmi, duvar resmi, portre resmi, yaşam resmi, minyatür resmi, enkaustik resim, cam resmi, natürmort resim, panel resmi, Plein air resim, perspektif resim ve mat resim için çalışır. 

Bunlar aynı zamanda daha eski sanatsal akımlara tepkiler de olabilir.    

21 Resim Türü

Yüzyıllar boyunca sanatta görebileceğiniz pek çok farklı resim stili vardır.

Özet

Ünlü Sanatçılar: Wassily Kandinsky, Pablo Picasso, Elaine de Kooning, Henri Matisse, Georgia O’Keeffe 

Önemli Eserler: Jackson Pollock’tan Full Fathom Five, Wassily Kandinsky’den Composition VII, Helen Frankenthaler’den Mountains, and Sea, Mark Rothko’dan Orange, Red, Yellow, Georgia O’Keeffe’den Red Canna

Soyut sanatın versiyonları tarih öncesi çağlardan beri var olsa da ve Japon resminde öne çıksa da, Avrupa’daki büyük soyut resim hareketi 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyıla doğru gerçekleşmiştir. 

Modern sanat olarak 21. yüzyılda en popüler resim tarzlarından biri olmaya devam etmektedir. 

Diğer birçok sanat tarzının aksine, soyut sanat her zaman bir konuyu temsil etmeye çalışmaz. 

Bu tür resim tarzı, kısmen temsilden gerçeklikten tamamen uzaklaşmaya kadar değişebilir.

Bazı sanatçılar, perspektif, önyargı ve bir sanatçının yaptığı her seçim gerçeklikten soyutlandığı için tüm sanatın soyut olduğunu savunur. 

Akrilik boyalar, yağlı boyalar ve sulu boya resim malzemeleri dahil olmak üzere soyut resimler için herhangi bir ortam işe yarar. Japon ve Çin resimlerinde yaratıcı görseller mürekkeple yıkanmış resimlerde ortaya çıkar. 

Diğer resim stilleri sürekli olarak ortak temaları ve konuları tasvir ederken, soyut resim bu kadar kısıtlayıcı değildir. Bu sanat türü, bir sanatçının seçtiği herhangi bir konuyu veya kavramı tasvir edebilir. 

Akademik Sanat

Ünlü Sanatçılar: Jean-Antoine Gros, Paul Delaroche, Peter-Paul Rubens, Pierre Puvis de Channes

Önemli Eserler: Gustave Courbet’den Çaresiz Adam, Alexandre Cabanel’den Echo, Hans Makart’tan Uyuyan Pamuk Prenses, Jean-Leon Gerome’dan Pollice Verso

Akademik sanatın akademik bir ortamdaki herhangi bir sanat olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu tarz spesifiktir.

Akademizm olarak da bilinen bu tarz, 1500’lerin sonları ile 19. yüzyılın sonları arasında resmi sanat akademileri tarafından onaylanmıştır. 

 Köklerini Fransız Academie des Beaux-Arts ve Kraliyet Akademisi’nde bulur.  Akademik sanat, çağdaş sanat stilleri, neoklasisizm ve romantizm ile yakından ilişkilidir. Üslup, belirli estetiği hedefleyen belirli uygulamalar ve boyama tekniklerinden oluşuyordu. Bu tarzın sonucu gerçekçi ve yüce olarak kabul edilir. 

Bu tarz genellikle belirli felsefelere dayanır ve sembolizme büyük önem verir. Bu tarzdaki resimlerde genellikle dini ya da tarihi sahneler tasvir edilmiştir. Her bir parça dikkatli bir planlama ve mantığın sonucuydu. Yağlı boyalar, ön eskizlerden sonra en yaygın kullanılan malzemeydi.  

Aksiyon Boyama

Ünlü Sanatçılar: Joan Mitchell, Willem de Kooning, Franz Kline

Önemli Eserler: Joan Mitchell’den İsimsiz, Kazuo Shiraga’dan Bay Stella

Genellikle soyut sanatın bir biçimi olarak kabul edilen aksiyon resmi, tamamen tuvale boya ekleme eylemiyle ilgilidir.

Bu tarzda genellikle eğlenceli olan, bitmiş ürün hakkında düşünmek yerine oraya ulaşmaktır.

Her bir boya parçasını hassas fırça darbeleriyle uygulamak yerine, sanatçı boyayı damlatabilir veya bulaştırabilir. 

Bu tarz 20. yüzyılın ortalarında en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Aksiyon resmi, Fransız takis tarzı ve soyut dışavurumculukla yakından ilişkilidir.

Bu resimler, bir konunun temsilini vurgulamaktan ziyade, genellikle sanatçının yaratım sırasındaki sürecini ve duygularını temsil eder.

Bu tarz, o dönemde çok yaygın olan psikolojiye olan ilgiyle yakından ilişkilidir. 

Aksiyon resminde kullanılan sanat araçları büyük çeşitlilik gösterebilir. Bazı sanatçılar akrilik boyalar ve yağlı boyalar gibi geleneksel seçenekleri kullanır, ancak dış cephe boyası gibi geleneksel olmayan seçenekler de popülerdir.

Uygulama süreci atipik olduğundan, normal fırçalar her zaman kullanılmaz. Kaseler, dökme kavanozları, eller ve ayaklar seçenekler arasındadır. 

Barok

Ünlü Sanatçılar: Francisco de Zurbaran, Artemisia Gentileschi, Giovanna Garzoni, Bartolome Esteban Murillo

Önemli Eserler: Annibale Carracci’den Bacchus ve Adriane’nin Zaferi, Rembrandt’tan Gece Nöbeti, Maria van Ooseterwijck’ten Vanitas Natürmort

Barok” terimi bir sanat ve mimari tarzına atıfta bulunurken, aynı zamanda bir dönemi ve ilgili kültürel unsurları ve diğer sanatları da tanımlamaktadır.

Bu dönem Avrupa’da 17. yüzyılın başlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Bazı bölgelerde bu durum 19. yüzyıl boyunca devam etmiştir.

Bu sanat tarzı diğerlerine kıyasla oldukça görkemli.

Rönesans ve Rokoko dönemleri arasında yer alan bu dönemdeki resim türleri gerçekçi tasvirlere, derin renklere, çok fazla ayrıntıya, maksimalist duyarlılıklara ve ışıkta yüksek kontrasta sahipti.

Bu tarzdaki resimlerin türleri genellikle dramatik, etkileyici ve kaotikti. 

Barok resim konuları, insan ve cansız konuların bir karışımı ile çeşitlilik gösterir. Sembolizm ve alegori bu sanatta güçlü araçlardı.

Yağlı boyalar Barok resimde kullanılan en yaygın malzeme türüydü.  

Klasik

Ünlü Sanatçılar: Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Benjamin West, Albrecht Durer

Önemli Eserler: Alexandre Cabanel’den Florentine Poet, Leonardo da Vinci’den Mona Lisa, Raphael’den Transfiguration 

Klasisizm olarak da bilinen bu sanat türü, Antik Yunan ve Roma’daki klasik antik dönemden kalmadır.

Klasik üslup, resmin yanı sıra mimari, heykel, müzik ve edebiyatta da kültürün önemli bir parçasıydı. 

Bu tarz genellikle ölçülü, basit, dengeli, sakin ve entelektüeldir.

Klasik resim diğer birçok sanat tarzını etkilemeye devam edecektir. Bu tarz ayrıca 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar ortaya çıkmaya devam etmiştir.

Genellikle bu daha ağırbaşlı sanat türü, daha duygusal resim türlerine karşı bir tepkidir ve bunun tersi de geçerlidir. Yani bugün bile klasik ressamlar var. 

Klasik sanatın yaygın konuları arasında insanlar, manzaralar ve mitolojik hikâyeler yer alır. Bu tarz için olağan ortam yağlı boyadır. Bunlar tavan veya duvar resimleri haline gelebilir. 

Kübizm

Ünlü Sanatçılar: Pablo Picasso, Georges Brasque, Juan Gris, Fernand Leger, Henri Le Fauconnier

Önemli Eserler: Juan Gris’in Bir Bardak Bira ve İskambil Kağıtları, Georges Braque’ın Gitarlı Adam, Pablo Picasso’nun Ağlayan Kadın, Marcel Duchamp’ın Merdivenden İnen Çıplak No. 2

Kübizm, 20. yüzyılın belirleyici sanat stillerinden biridir. Aynı zamanda edebiyat, müzik ve mimari akımlarla da ilişkilidir.

Bu tarz, üç boyutu keşfetmeye olan ilgiden ve ressam Paul Cezanne’ın çalışmalarından gelişti. Kübizm, Avrupa’daki diğer sanat akımlarını da etkilemeye devam edecekti.   

Kübizm tarzını kullanan birçok sanatçı bir konuyu yapısöküme uğratır ve soyut bir şekilde tekrar bir araya getirir.

Tek bir perspektife dayanmak yerine, kübist resim türleri bir konuyu aynı anda birkaç perspektiften sunar. 

Birçok kübist tam bir soyutlamadan kaçınırken, birkaçı soyut kübizmle uğraşır. 

Dışavurumculuk

Ünlü Sanatçılar: Edvard Munch, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde 

Önemli Eserler: Edvard Munch’tan Çığlık, Wassily Kandinsky’den Mavi Binici, Franz Marc’tan Büyük Mavi Atlar, Ernst Ludwig Kirchner’den Sokak, Berlin 

Aynı zamanda bir şiir türü olan dışavurumculuk, 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da gelişmiştir. 

Bununla birlikte, bazı eski ressamlar geriye dönük olarak dışavurumcu ressamlar olarak kabul edilmiştir.

Bu tarzın birincil amacı, bir konunun görsel temsilini hedeflemek yerine, resim aracılığıyla duyguların ifade edilmesidir.

Dışavurumculuk, izlenimciliğe karşıt bir stil olarak görülür. 

Bu tarz, Friedrich Nietzsche’ninki de dahil olmak üzere felsefelerle yakından ilişkilidir.

Stil üzerindeki diğer etkiler arasında Vincent van Gogh, Fauves ve Wassily Kandinsky sayılabilir.

Duygunun ötesinde, dışavurumcu sanatta tek bir konu türü yoktur. 

Konular arasında hayvanlar, manzaralar ve sanatçıların kendileri de dahil olmak üzere insanlar yer almaktadır.

Dışavurumcu tarz için herhangi bir boya türü işe yarar.  

Fovizm

Ünlü Sanatçılar: Henri Matisse, Louis Valtat, Georges Braque, Andre Derain, Maurice de Vlaminck

Önemli Eserler: Henri Matisse’in Madam Matisse’in Portresi, Georges Brasque’ın L’Olivier pres de L’Estaque, Jean Metzinger’in Paysage colore aux oiseaux aquatiques

Fovizm, Fransızca les Fauves ya da vahşi hayvanlar teriminden gelmektedir. Fovist hareket 1900 civarında sadece birkaç yıl sürmüş olsa da, etkisi kalıcıdır.

İzlenimcilik ve 20. yüzyılın başlarındaki soyut akımlar arasında yer alan bu tarz, cesur renkler ve geniş, kapsamlı fırça darbeleri kullanmıştır. 

Fovizmde temsil, resmin tarzından daha az önemlidir.

Fovistler üzerindeki bazı etkiler arasında Gustave Moreau, noktacılık, Paul Cezanne, Afrika sanatı ve diğer Batılı olmayan sanatlar sayılabilir. Bu akım, dışavurumculuk ve kübizmi etkilemeye devam edecekti. 

Fovist konular her şey olabilir. Ancak bunlar genellikle insan ya da manzara resimleridir.

Fovist türdeki resimler için herhangi bir boya kullanılabilir, ancak orijinal ünlü sanatçılar öncelikle doğrudan tüpten yağlı boya kullanmışlardır. Bu tarz ressamlar genellikle birbirini tamamlayan renkleri bir araya getirirler.   

Empresyonizm

Ünlü Sanatçılar: Claude Monet, Camille Pissarro, Edouard Manet, Edgar Degas

Önemli Eserler: Claude Monet’den İzlenim, Solieil Levant, Edouard Manet’den Dejeuner sur l’Herbe 

Empresyonizm, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir sanat tarzıdır. Bugün bunlar sanat dünyasının en ünlü tablolarından ve ünlü sanatçılarından bazılarıdır. 

Birçok yönden, daha önceki sanat akımlarında popüler olan aşırı gerçekçi resim türlerine karşı bir tepkiydi.

İzlenimci sanat, bir konunun nesnel bir görünümünü sunmak yerine, bakış açısını ve hareketi vurgulayarak sanatçının perspektifine dikkat çeker. 

Empresyonist sanatların çoğunda çıplak gözle görülebilen ince fırça darbeleri kullanılmıştır. Rengin etkili kullanımı çoğu zaman biçimin birebir kopyalanmasının önüne geçmiştir.

Bu sanat formunun konuları genellikle manzaralar ve bazen de insanlardı. Açık hava genellikle bir ortam sağlıyordu. Üzerine yapılan vurgu nedeniyle ışığın kendisi de bir konu olarak kabul edilebilir. 

Modernizm

Ünlü Sanatçılar: Pablo Picasso, Anita Malfatti, Georgia O’Keeffe, Piet Mondrian

Önemli Eserler: Emily Carr’dan Kispiox Village, Henri Matisse’den aLe bonheur de vivre, Cow’s Skull: Georgia O’Keeffe’den Kırmızı, Beyaz ve Mavi 

Modernist sanat hareketi, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ilgili bir felsefi hareketle birlikte gelişmiştir.

Bu hareketin etkileri arasında toplumdaki kültürel ve teknolojik değişimler de yer almaktadır. Bu tarz, her ikisi de gerçekçilik yerine deneyselliğe öncelik verdiği için soyut sanatla yakından ilişkilidir. 

Tanıma bağlı olarak, modernizm empresyonizm, kübizm, fütürizm, ekspresyonizm ve soyut ekspresyonizmi kapsayabilir.

Bu hareket, kendisinden önce gelen geleneksel sanat ve kültür biçimlerine karşı bir tepkiydi.

Etkilendikleri arasında romantizm, John Ruskin’in yazıları ve Raphaelite öncesi kardeşlik bulunmaktadır. 

Çizgi, biçim ve renk bu sanat formunun önceliğidir ve geometrik şekiller önemli bir rol oynar. Felsefe ve deneysellik bu tarzın önceliği olduğundan, bu sanat için en iyi mecra yoktur. 

Naif Sanat

Ünlü Sanatçılar: Henri Rousseau, Alfred Wallis, Gigi Mills, Barbara Olsen, Seraphine Louis

Önemli Eserler: Guido Vedovato’dan Kuşların İlk Kar Şarkısı, Jose Rodriguez Fuster’den Juego de Domino, Seraphine Louis’den Tre of Paradise 

Naif sanat tarzı, sanatta herhangi bir resmi eğitim almamış biri tarafından yapılan bir resim anlamına gelir.

Bu tarz, anatomi, teknik, perspektif, sanat tarihi ve sanat dünyasının çoğunluğuna ait diğer unsurlar hakkında bilgi sahibi değildir. 

Bu sanat tarzı, geniş bir sanat akımından ziyade bireysel sanatçı tercihlerinden kaynaklandığı için, tüm eserlerde ortak nitelikler olması gerekmez.

Bununla birlikte, naif sanatçılar geleneksel sanat unsurlarına çok az dikkat ederek düz olma eğilimindedir. Bazı eğitimli sanatçılar bu basit resim tarzını taklit etmeye çalışabilir. 

Neoklasisizm

Ünlü Sanatçılar: Arnold Bocklin, Angelica Kauffman, Elisabeth Louise Vigee Le Brun, Jean-Baptiste Greuze, Charles Gleyre 

Önemli Eserler:  Marie-Denise Villers’in Charlotte du Val d’Ognes Portresi, Angelica Kauffmann’ın Terk Edilmiş Ariadne’si, Rose-Adelaide Ducreux’nün Arp ile Otoportresi

Neoklasizm resmin ötesine geçerek tiyatro, edebiyat, müzik ve diğer sanat formları da dahil olmak üzere kültür unsurlarını kapsar. 

18’inci ve 19’uncu yüzyılın başlarında gerçekleşmiş ve Roma’da ortaya çıkmıştır. 

Neoklasizm, Pompeii ve Herculaneum’un yeniden keşfinden sonra Avrupalıların Greko-Romen kültürüyle ilgilenmeye başlamasıyla klasik antik dönemden büyük ölçüde ilham almıştır. 

Bu tarz aynı zamanda maksimalist Rokoko tarzına karşı bir tepkiydi.  

Resim tarzı, gerçekçilik, dikkatli standartlar, sadelik, erdemlilik ve kibarlık gibi klasik sanat unsurlarını paylaşır. 

Yağlı boyalar bu tür resimler için kullanılan geleneksel malzemeydi. Bugün bir sanatçı akrilik boyalarla bu tarzı yeniden yaratmayı deneyebilir.   

Painterly

Ünlü Sanatçılar: Vincent Van Gogh, Renoir, Claude Monet. Pierre Bonnard, Camille Pissaro 

Önemli Eserler: Camille Pissarro’dan Gece Montmarte Bulvarı, Paul Cezanne’dan Asılmış Adamın Evi, Vincent Van Gogh’dan Yıldızlı Gece

Panterlik, görünür fırça darbeleri ve boya uygulamasına serbest bir yaklaşımla tanımlanan bir stildir. 

Bu listedeki diğer bazı resim stillerinin aksine, bu kategorizasyon daha büyük bir hareketin parçası değildir. 

Bunun yerine, ressamca olmak birçok bireysel sanatçının resim teknikleri için geçerli olabilir. 

Bu terim İsviçreli sanat tarihçisi Heinrich Wolfflin sayesinde kullanılmaya başlanmıştır. Ressamların sanat eserleri, akrilik boyalar, yağlı boyalar ve sulu boya resim malzemeleri dahil olmak üzere çeşitli ortamların kullanılmasını içerebilir.

Pop Sanat

Ünlü Sanatçılar: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, Mel Ramos, Yayoi Kusama  

Önemli Eserler: Roy Lichtenstein’dan I Know…Brad, Andy Warhol’dan Campbell’s Soup Cans, Keith Haring’den Pop Shop 1, Eduardo Arroyo’dan Parmi les peintres  

Pop Art, 20. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta öne çıkan bir sanat tarzıydı. 

2. Dünya Savaşı’ndan sonra reklamcılık ve ürün tasarımı, ekonomileri güçlendirmek için tüketiciliği teşvik etmek amacıyla hızla değişti.

Güzel sanatlar, kültürü incelemek için reklamların, konsept sanatın, çizgi romanların ve markalaşmanın bazı unsurlarını benimsemeye başladı. Ortaya çıkan resim tekniği pop art idi. 

Bu resim tarzı bazı açılardan soyut dışavurumculuğa bir tepkidir. 

Bu tarzın unsurları arasında yeniden kullanılan görüntüler, ironi, keskin açılar ve sanatı bir araya getirmenin benzersiz yolları yer alıyor. 

Bu tarzda multimedya ve baskı resim oldukça popülerdi. 

Post-Empresyonizm

Ünlü Sanatçılar: Paul Cezanne, Vincent Van Gogh, Georges Seurat, Henri-Edmond Cross, Henri de Toulouse-Lautrec

Önemli Çalışmalar: Nereden Geliyoruz? Paul Gauguin, Sarı Ev Vincent Van Gogh, Moulin Rouge’da Henri de Toulouse-Lautrec 

Post-Empresyonizm 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Fransa’da başlamıştır. 

Post-empresyonizm içindeki alt stiller arasında Sembolizm, Kloisonnizm, Neo-Empresyonizm ve Sentetizm yer alır. 

Genel olarak bu sanat tarzları, daha az temsile yönelen bazı Empresyonist uygulamalara karşı bir tepkiydi. 

Bununla birlikte, birçok üslup empresyonist resmin bazı boyama tekniklerini de kullanmıştır.  

Post-Empresyonizm akımı doğal olmayan renklere ve soyut öğelere öncelik vermiştir. 

Bu hareket sırasında yaygın bir uygulama, normalden daha kalın boyalar kullanmaktı. 

Sonuç olarak, fırça darbeleri genellikle daha görünürdü.

Gerçekçilik

Ünlü Sanatçılar: Gustave Courbet, Jean-Francois Millet, Aleksander Gierymski, Ilya Repin, Hubert von Hekomer

Önemli Eserler: Hubert von Herkomer’den Zor Zamanlar, Vasily Perov’dan Boğulanlar, Jules Bastien-Lepage’den Ekim

Gerçekçilik, resimde doğru temsili tanımlamak için kullanılan geniş bir şemsiye terimdir. Klasisizm de dahil olmak üzere çeşitli tarzlar Gerçekçiliği takip eder.

Romantizm gibi daha yaygaracı sanat tarzlarına karşı bir tepki olarak 19. yüzyılın ortalarında Gerçekçiliğe doğru büyük bir hareket vardı. Hareket Fransa, Rusya ve İngiltere’de öne çıkmıştır.  

Bu akım, yüksek statülü insanlar ya da hayali sahneler yerine gündelik hayatı tasvir etmeyi amaçlıyordu. Yaygın konular arasında işçiler ve objektif olarak tasvir edilen günlük faaliyetler yer alıyordu.

Genellikle aynı dönemdeki diğer stillere göre daha fazla hareket ve nötr renkler vardır. Yağlı boya, bu tür resimler için en yaygın araçtı.   

Rokoko

Ünlü Sanatçılar: Antoine Watteau, François Boucher, François Lemoyne, Jean-Baptiste Pater

Önemli Eserler: Francois Boucher’den Toilette de Venus, Jean-Honore Fragonard’dan The Pre-Arranged Flight, Giovanni Battista Tiepolo’dan Gezegenlerin ve Kıtaların Alegorisi 

Rokoko sanatı, aşırılık, süsleme ve asimetrinin damgasını vurduğu daha geniş bir kültürel hareketin parçasıdır. 

Bu dönem Barok dönemini takip etmiş ve Romantizm tarafından takip edilmiştir.

Rokoko dönemi 18. yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş ve mimari, heykel, müzik, moda ve dekor alanlarındaki gelişmeleri içermiştir. 

Hali vakti yerinde olanlar için popüler duvar resimleri olan Rokoko tabloları genellikle soyluları yemyeşil doğal ortamlarda, mitolojide ve fantastik tablolarda tasvir ediyordu. 

Ortak unsurlar arasında ışık, eğri çizgiler, pastel renkler, süsleme, abartı ve oyunculuk yer alır. 

Bu pastel resimlerde yağlı boyanın fırça darbeleri narindir.  

Romantizm

Ünlü Sanatçılar: Eugene Delacroix, Francisco Goya, George Stubbs, John Henry Fuseli

Önemli Eserler: Eugene Delacroix’dan Halka Önderlik Eden Özgürlük, JMW Turner’dan Parçalanmak Üzere Son Rıhtımına Çekilen Savaşçı Temeraire, Theodore Gericault’dan Medusa’nın Salı

Romantizm, Rokoko dönemini takip eden dönemdir ve birçok yönden önceki döneme karşı bir tepkidir. Resim, edebiyat, müzik, politika ve felsefe bu dönemde devreye girmiştir. Bu olay 19. yüzyılın başları ile ortaları arasında gerçekleşmiştir. 

Bu dönemin unsurları arasında doğanın kutlanması ve sanayileşme yerine geleneksel ideallere dönüş yer almaktadır. Bu dönemi gerçekçilik izlemiştir.

Romantik resimler genellikle manzara resmine ve savaşlara odaklanmıştır. Bu dönemdeki çoğu sanatta olduğu gibi, kullanılan boya türü yağlı boyaydı.    

Fotogerçekçilik

Ünlü Sanatçılar: Audrey Flack, John Salt, Richard Estes, Chuck Close, Tom Blackwell

Önemli Eserler: Ralph Goings’ten Still Life With Peppers, Audrey Flack’ten Queen, Charles Bell’den Rol-A-Top, Malcolm Morley’den Safety is Your Business. 

Fotogerçekçilik, bir sanatçının boya kullanarak bir fotoğrafı yeniden yaratmayı amaçladığı bir resim tekniğidir. Bu terim, karakalem eskizleri de dahil olmak üzere, resmin ötesindeki sanat araçlarını ifade eder.

Bu tarz 1960’ların sonlarında kısmen Pop Art tarzından ortaya çıkmıştır. Bu tarzla birlikte Fotogerçekçilik, Soyut Dışavurumculuk ve Minimalizme karşı bir tepkiydi. 

Bu tür resimler genellikle kentsel ortamları, natürmort resimleri veya insanları tasvir eder. Yemek, birçok sanatçı için popüler bir konudur. 

Bu tür resimler fotoğrafları yeniden yaratmayı amaçladığından, fırça darbeleri oldukça küçüktür ve genel süreç diğer birçok stilden farklı bir teknoloji ve boyama teknikleri kullanır. 

Dijital boyama bu tür resimlerde faydalı olabilir.    

Sembolizm

Ünlü Sanatçılar: Gustave Moreau, Gustav Klimt, Felicien Rops, Frida Khalo, Morris Graves

Önemli Eserler: Gustav Klimt’ten Allegory of Skulptur, Mikhail Vrubel’den Kuğu Prenses, Alfred Kubin’den Son Kral, Frida Khalo’dan İki Fridas  

Sembolizm, 19. yüzyılın sonlarında Realizm ve Natüralizme karşı büyük ölçüde bir tepki olan sanatsal bir akımdı.

Bu tür resimler genellikle diğer resim teknikleri gibi konuyu son derece temsili bir şekilde tasvir ederken, içerik Romantik döneme benzer sembolik öğeler içerir.

Sembolist hareket içinde pek çok sanatçı tamamen temsili olanlardan kısmen temsili olanlara kadar çeşitlilik göstermiştir. 

Ortak temalar arasında mitoloji, muğlak unsurlar ve rüyalar yer alıyordu. Sanatçılar Sembolist resimler için yağlı boya kullandılar.  

Sürrealizm

Ünlü Sanatçılar: Rene Magritte, Max Ernst, Salvador Dali, Andre Breton

Önemli Eserler: Rene Magritte’den İmgelerin İhaneti, Salvador Dali’den Belleğin Kalıcılığı, Max Ernst’ten Gelinin Giysisi

Sürrealist hareket 20. yüzyılın ilk yarısında, özellikle Fransa ve Belçika’da ortaya çıkmıştır. Bu akım, resmin yanı sıra yazı, film yapımı ve tiyatroyu da etkiledi.

Bu döneme ait bazı resim türleri akımın amaçlarıyken, diğerleri sadece felsefenin ürünleri olarak kabul edildi. 

Sürrealizm bilinçdışı zihne erişmeyi amaçlamıştır. Sonuç olarak, resimlerde yan yana getirme, psikoloji, fantezi ve beklenmedik bileşenler gibi unsurların hepsi bulundu.

Bu resimler genellikle gerçek hayatı temsil eden, öngörülemeyen ve potansiyel olarak anlamlı şekillerde konumlandırılmış imgeler içerir. 

Resim Stilleri Nasıl Geliştirilir?

Farklı resim stilleri birçok şekilde gelişebilir. Deneme ve yanılma, stil geliştirmenin önemli bir bileşenidir. 

Bu nedenle, birçok sanatçı çok sayıda sanat eseri yaratarak, mevcut farklı stil unsurlarını deneyerek ve en sevdikleri unsurları seçerek stillerini geliştirir.

Kişinin kendine ait tutarlı bir tarz oluşturması genellikle zaman alır ve çoğu sanatçı yaşamları boyunca gelişmeye devam eder. 

Zaman içinde sanatçılar kum boyama, enkaustik boyama, yağlı boya boyama, panel boyama, duvar boyama, mürekkep yıkama boyama ve diğer resim türleri gibi bir dizi stil geliştirmişlerdir.  

Günümüzde En Yaygın Boyama Stilleri Nelerdir?

Sanat stilleri zaman içinde gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. 2020’lerin başında soyut sanat, modern, Empresyonist, Sürrealizm ve Fovizm en popüler resim tarzları arasındaydı.

Bu farklı tarzlar, çeşitli etkilerin bir sonucu olarak zeitgeist’ta ortaya çıkabilir.

Bu farklı tarzları kullanan çağdaş sanatçılar arasında Jean Arnold, Wayne Ensrud, Dave Pollot, Patti Mollica ve Brea’n Thompson sayılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İşte boyama teknikleri ile ilgili sıkça sorulan bazı sorular ve cevapları. 

Boyama teknikleri nelerdir?

Resim teknikleri, ressamların resim yaparken kullandıkları yaklaşımlardır. 

Bu sanat teknikleri farklı etkiler yaratabilir veya farklı malzemelerle çalışabilir. 

Farklı boyama tekniklerini denemeniz sonucunda ortaya çıkan sonuç, başka bir sanat tekniği kullanmanızdan daha farklı görünebilir.

En etkili resim tarzı hangisidir?

Bir resim tarzının diğerlerine kıyasla en etkili olduğunu söylemek zordur çünkü resim tarzları sürekli olarak birbirlerini etkilemektedir.

Rönesans sanatı, dönemi itibariyle en etkili resim tarzlarından biri olabilir. Kübizm, 20. yüzyılda birçok yönden en etkili tarzdır. 

Resim stilleri önemli midir?

Resim stilleri, bir sanatçının çalışmalarına kimlik kazandırmaları ve bir sanatçının diğer ressamlardan ve stillerden nasıl ilham alabileceğini göstermeleri açısından önemlidir.

Resim stillerini anlamak, genel olarak sanatı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Nesnel olarak bir resim tarzı diğerlerinden daha önemli değildir. 

Sonuç

İnsanlar zamanın başlangıcından bu yana görsel sanatlar yapmaktadır. Sanat, varoluşu ve bizi insan yapan her şeyi işlemek için harika bir yol sağlar. 

Bu keşif ve ifade ister mağara resmi, ister figür resmi, ister plein air resim, ister sprey resim, ister pastel resim, isterse de karışık teknik resim yoluyla olsun, insanlar sanat yaratmaya ve bundan keyif almaya devam edecektir.