Sanatçılar İçin Renk Teorisi: Tanım, Elementler, Renk Çarkı

Sanatçılar İçin Renk Teorisi Tanımı, Unsurları, Renk Çarkı ve daha fazlası...

Renk her zaman hayatımızın bir parçası olmuştur. Renklerle iç içe büyüdük, renk kombinasyonlarının temellerini öğrendik ve hatta favori bir rengimiz ve hiç sevmediğimiz bir rengimiz bile olabilir. Peki nasıl oluyor da bu bilgi sanatımız için yeterli olmuyor? 

Çok basit.

Nasıl ki vücudumuzu her gün kullanmak temel anatomi bilgisini garanti etmiyorsa, renkleri her gün kullanmak da renk teorisinin temellerini bildiğimiz anlamına gelmez.

Bu makalede, sanatçılar için renk teorisi hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bir araya getirdik ve mümkün olduğunca kolay anlaşılır hale getirdik, bu yüzden okumaya devam edin ve öğrenmeye hazır olun!

Renk Teorisi Nedir

Renk teorisi, renkleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini anlamamıza yardımcı olan kurallar ve yönergeler bütünü olarak tanımlanabilir. Ayrıca sanatçıların renkleri iyi yapılandırılmış bir sistem içinde anlamalarını ve düzenlemelerini sağlar. Renk teorisi, fikirleri ve mesajları iletmek ve hikayeler anlatmak için de kullanılabilir. Renk teorisi sanatın temellerinden biridir. 

Evrendeki her şeyde olduğu gibi, renklerin ardında da temel bilimsel ilkeler vardır. Bu makale renk teorisinin sanatsal uygulamalarına odaklansa da, arkasındaki bilimi bilmek her zaman önemlidir.

Renklerin Ardındaki Bilim

Renk, elektromanyetik spektrumun sadece gözlerimizle algılayabildiğimiz küçük bir bölümüdür.

Görünür Renk Spektrumu

 

Rengin nesnelerin doğasında olmadığı kanıtlanmıştır. Bunun yerine, nesnelerin yüzeyi bazı renkleri (dalga boylarını) yansıtır ve diğerlerini emer. Gördüğümüz renkler yüzeylerin yansıttığı renklerdir.

Gözlerimiz ve beynimiz ışığı renklere dönüştürmek için birlikte çalışır. Retinamız ışığı yakalar ve beynimiz gözlerimizin gönderdiği sinyalleri renklere çevirir.

Gözün algılayabildiği yaklaşık on milyon renk vardır; bunların bazıları eklemeli ışık karışımından, diğerleri ise eksiltmeli ışık karışımından türetilmiştir.

Ton, Açıklık ve Doygunluk

Renk Tonu (Chroma)

Renk Tonu (Chroma)

Renk tonu, renk tekerleğindeki her küçük kayma arasındaki fark olarak tanımlanır. Geleneksel sanatta, belirli bir renk tonu kavramına sahibiz. Bununla birlikte, pigmentler markadan markaya değişir ve hatta bazı ülkelerde farklı olabilir, bu da evrensel tonları neredeyse ulaşılamaz hale getirir. Dijital sanatta, her dijital boyama yazılımının, renk tonunun tanımlanmasını kolaylaştıran, her renk için belirli ton değişiklik dereceleri ve kodları olan ayrı bir renk kaydırıcısı vardır.

Açıklık (Gölge ve Renk Tonu)

Tonlar renk çarkında hareket edebilir ve Siyah ve Beyaz ile etkileşime girebilir. Açıklık, belirlenen tonların beyaz (Renk Tonları) veya siyah (gölgeler) ile etkileşim düzeyini tanımlar. 

Bir renk tonuna ne kadar çok beyaz eklenirse, renk tonu o kadar açık olur. Örneğin:

Renk Tonları

 

Örneğin, bir renk tonuna ne kadar çok siyah eklenirse, gölge o kadar koyulaşır:

Gölgeler

 

Doygunluk (Ton)

Doygunluk bir rengin yoğunluğudur. Bir rengi alır ve değerini değiştirmeden doygunluğunu düşürürsek, sonuç grinin eşdeğer tonu olacaktır. 

Renk Doygunluğu

 

Ancak renklerin farklı değerleri vardır. Örneğin, aynı renk tonu (turuncu) iki pigmentte kullanılabilir: Kadmiyum Turuncusu ve Yanık Sienna.

Her ikisi de çok farklı doygunluklara sahip ancak aynı renk tonundan geliyor.

Renk Doygunluğu Örneği

 

Bir pigmenti desatüre etmenin veya “matlaştırmanın” iyi bir yolu, karıştırırken tamamlayıcı renginden biraz kullanmaktır. Renk tonu biraz değişebilir, ancak boya çamurlu görünmeyecektir.

Katkı Renkleri

Çoğu kişi RGB’nin ilk olarak fotoğrafçılıkta kullanıldığını bilir; farklı ışık demetleri üst üste geldiğinde yeni renkler oluşturan bir katkı karışımı meydana gelir. Örneğin, mavi ışık ve kırmızı ışık eflatun rengi oluştururken, mavi ışık ile yeşil ışık camgöbeği rengi oluşturur.

Bu sadece ışık tarafından üretilen renklerle çalışır. Pigmentler ve boyalarla veya dijital boyama yazılımlarında çalışmaz, çünkü bunlar geleneksel renk karışımını taklit etmeye dayanır. Yine de kombinasyon, herhangi bir dijital cihazda canlı görüntüler ve renkler görmemizi sağlar ve RGB, en parlak ve daha doygun renklerle en geniş gama sahip olan modeldir.

Eksiltici Renkler

Eksiltici renk modeli veya CMYK, ilk kez 1906 yılında Eagle Baskı Mürekkebi Şirketi’nin beyaz bir alt tabaka üzerine Cyan, Magenta, Yellow ve Black katmanlarının neredeyse sonsuz renk kombinasyonları oluşturabileceğini göstermesiyle kullanılmaya başlanmıştır.

Eksiltici renk karıştırmanın arkasındaki bilim, pigmentler karıştırıldığında veya renkli filtreler beyaz ışığın tek bir dalga boyuna yerleştirildiğinde kanıtlanır. Işığın emilmesi ve seçici olarak iletilmesi yoluyla gerçekleşir.

Renk gamı, eklemeli RBG renk karışımına göre daha dar olabilir, ancak geleneksel RYB modeline göre çok daha canlı ve daha geniş bir renk kombinasyonu yelpazesine izin verir.

Renk Çarkı

Ana Renkler

Hepimiz okulda renkleri öğrendik ve hepimiz ana renklerin Kırmızı, Sarı ve Mavi olduğu ortak bilgisini paylaşıyoruz. Ancak, bu sadece kısmen doğrudur.

Ana renkler şu şekilde tanımlanır:

“Diğer tüm renklerin karıştırılarak elde edilebildiği herhangi bir renk grubu.” – Oxford Dilleri

Daha önce de belirtildiği gibi, çok uzun zaman önce ana renkler Kırmızı, Sarı ve Mavi idi. 1900’lerin başında Mavi ve Kırmızının Cyan, Magenta ve Sarı kombinasyonlarından yapılabileceği kanıtlandı. Yine de Kırmızı, Mavi ve Sarı, Camgöbeği veya Macenta yapamaz. 

CMYK Renk Tekerleği

 

Camgöbeği, Macenta ve Sarının “gerçek primerler” olması, bu pigmentlerin başka bir renkle karıştırılarak yeniden üretilememesinden kaynaklanıyordu. Yine de ana renk olarak kabul edilmeleri çok uzun zaman aldı.

Klasik ana renkler olan Kırmızı, Sarı ve Mavi’nin artık birçok sanatçı tarafından ana renk olarak kabul edilmemesinin nedenlerinden biri, üretebildikleri renk miktarının düşük olmasıdır. 

RYB renk modeli, sanat için daha az uygun hale getiren düşük doygunlukta, opak ve azaltılmış miktarda kombinasyon üretir.

RYB Renkli Model - Klasik

 

Yine de bu model mükemmel bir başlangıç olmuş ve dünya çapında sanat eğitimini birleştirmiştir. Ne yazık ki hala birincil model olarak kabul ediliyor ve geleceğin sanatçılarının renk karıştırma becerilerinde zorluklara neden oluyor.

İkincil Renkler

İkincil bir renk, iki ana rengin karıştırılmasıyla oluşturulur. İki ana renk modeline dayalı olarak renk tekerleği başına üç ikincil renge sahip oluruz.

RGB modelinde ikincil renklerimiz olarak Camgöbeği, Macenta ve Sarı bulunur.  RGB, ışığın karıştırılmasına dayanır, böylece hiçbir pigment bu renk çarkını yeniden üretemez. 

Bu renk modeli beynimizin nasıl çalıştığını temsil eder ve ışık yayan ekranlar ve dijital cihazlar için mükemmeldir. Modeli tasvir etmek için bu grafik gösteriminden daha iyi grafikler olabilir. Ancak, bu resim bunu oldukça iyi açıklıyor.

İkincil Renkler

 

CMYK modelinde, ikincil renklerimiz olarak Kırmızı, Mavi ve Yeşil’e sahibiz. CMYK modeli açıkça boya ve pigmentler için yapıldığından, burada hem dijital hem de geleneksel bir temsil görebilirsiniz.

CMYK Renkleri

 

Son olarak klasik RYB modelimiz var. Bunu, teorik ikincil renkler olan Yeşil, Mor ve Turuncu’nun CMYK kullanarak elde ettiğimiz çok daha canlı renklerden ne kadar uzak olduğunu görmek için ekledik. 

 

RYB Renk Modeli

Üçüncül Renkler

Son olarak, üçüncül renklerimiz var. Ara renkler olarak da adlandırılan bu renkler, ana ve ara renklerin bir kombinasyonudur. 

Birincil ve ikincil renkler gibi, üçüncül renkler de modele bağlı olarak değişir. 

Eklemeli RBG modeli için üçüncül renkler şunlardır: 

RGB Üçüncül Renkler

 

 

Subtractive CMYK modeli için üçüncül renkler şunlardır: 

 

CMYK Üçüncül Renkler

CMYK ikincil ve üçüncül renkleri biraz daha koyudur çünkü pigmentler birbirinin üzerine binerek karışımı koyulaştırır.

Ve modası geçmiş RYB modeli için üçüncül renkler şunlardır:

RYB Üçüncül Renkler

Mavi-yeşil, mavi-mor, kırmızı-turuncu, kırmızı-menekşe, sarı-turuncu ve sarı-yeşil. Burada, söz konusu renklerin RYB üçlü karışımlarının sonuç renklerinden daha uzak olduğunu takdir edebiliriz.

 

Nihai Renk Çarkı

Öğrendiğimiz gibi, CMYK eksiltici bir renk modelidir ve ana renkler CMY’dir. Eklemeli renk modeli RGB’dir, bu nedenle sanatçılar ve ressamlar için ideal renk paleti, birbirlerini nötralize ettikleri ve tamamladıkları için bu renklerin tümünü içeren herhangi bir renk olacaktır. Bu renk çarkını çoğu dijital boyama yazılımında zaten gözlemleyebiliriz, çünkü en çok yönlü ve kullanımı en kolay olanıdır.

 

Nihai Renk Çarkı

Renk çemberi, renkleri görselleştirmenin ve organize etmenin bir yoludur, mükemmel olmak zorunda değildir, ancak pratik olmalı ve sınırlayıcı olmamalıdır. Yeni bir şey öğrenmek her zaman zordur. Ancak, bir zamanlar doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri unutmak daha da fazla çaba ve zaman gerektirir. Renk teorisini öğrenmenin kritik olmasının nedenlerinden biri de budur.

Kavramlar zamanla sürekli değişir ve renkler her zaman aynı kalsa da, onlar hakkında her zaman öğrenilecek yeni şeyler olacaktır, bu da bizi sadece konu hakkında daha bilgili yapmakla kalmayacak, aynı zamanda sanatımızı geliştirmemize de yardımcı olacaktır.

Renk Sıcaklığı

Hepimiz sıcak ve soğuk renkler hakkında bir şeyler duymuşuzdur. Çoğu insan renk sıcaklığı bilgisini belirli bir rengin renk tekerleğindeki konumuyla sınırlar. Bir renk mavi-yeşil-mor taraftaysa soğuk, sarı-turuncu-kırmızı taraftaysa sıcaktır. 

Renk sıcaklığı gerçeği bundan biraz daha karmaşıktır. Elbette, renk çarkının tonlarını zıt sıcaklıkları yansıtan iki önemli bölümde gruplayabiliriz. Yine de her bir renk tonunun renk tonları, tonları ve gölgeleri bu gruplardan herhangi birine objektif olarak yerleştirilemez çünkü sıcaklıkları çevrelerine göre değişir.

Örneğin, mavi ve kırmızıyı yan yana koyduğumuzda hangisinin “soğuk” hangisinin “sıcak” renk olduğu anlaşılır.

Mavi Gökyüzü Arka Planında Turuncu Çiçek

 

Ancak, mavinin farklı tonlarını veya mavinin farklı pigmentlerini yan yana koyarsak, bazılarının sıcak, bazılarının ise soğuğa meyledeceğini fark edebiliriz.

Boya Kalemlerinin Renk Çarkı

 

Aynı şey Kırmızı, Sarı ve diğer renkler için de geçerlidir.

Sıcak Renkler

Sıcak renklerin ısı, rahatlık ve sıcak bir hisle ilişkilendirilmesinin yanı sıra, sıcak renkler ışık ve parlaklığı tasvir etmek için sıklıkla kullanılır ve izleyicinin dikkatini hemen çeker.  

Sıcak renkler beynimizin algıladığı renklerdir. İlk olarak, bunları aynı rengin diğer tonlarıyla veya arka planla karşılaştırarak tanımlayabilirsiniz. Sıcak renkler bize “öne” gelirken, soğuk renkler arka planda veya gölgede kalır.

Soğuk Renkler

Sıcak renklerin aksine, soğuk renkler bize alan, soğukluk ve uyum hissi verir. Soğuk renkler beyne mesafe ve boşluk yanılsaması verir. Soğuk renkler “geri çekilme” eğilimindedir ve spot ışığını sıcak renklere verir. Soğuk ve sıcak renkler yalnızca uygun şekilde kullanıldığında birbirini tamamlar ve en iyi gökyüzü, arka plan ve gölgelerde işe yarar.

Sıcak Renkler ve Soğuk Renkler

 

Renk Önyargısı

Dijital olarak resim yaparken, primerleri en saf halleriyle hızlı bir şekilde tanımlayabiliriz.

Ancak, gerçek boya (ve pigmentler) kullanıldığında, “mükemmel mavi” veya “ideal sarı “yı bulmak mümkün değildir.

Soğuk ve sıcak renkleri tanımlamak, pigment isimleri ve markalarla ilgili boya arasındaki farklılıklar da göz önüne alındığında kafa karıştırıcı olabilir.

Var olan sonsuz renk kombinasyonunun soğuk ve sıcak tonlarını tanımak, uygun eğitim ve yeterli pratik olmadan inanılmaz derecede zordur ve parlak ve canlı renkleri karıştırmak daha da zordur. Bununla birlikte, pigmentlerimizi kolayca ayırt edebilir ve önyargılarına göre boyarken harika renk karışımları yapabiliriz.

Tüm pigmentlerin başka bir renge karşı eğilimi vardır. “En saf” ön seçimlerde bile yeşil veya kırmızıya doğru bir eğilim vardır. Bazen tüpte açıkça belirtilir, bu nedenle bir pigmentin soğuk mu yoksa sıcak mı olduğunu bulmak için ilk adım önyargısına bakmaktır.

Mavi Akrilik Boya Tüpü

 

Tüp size bir cevap vermiyorsa, rengin renk çarkının hangi tarafına daha yakın olduğunu belirlemek için gözlem becerilerinize güvenmeniz gerekecektir.

Bundan sonra, sadece pratik yapmak ve sınırlı bir renk paletiyle birkaç renk çalışması yapmak yeteneklerinizi parlatacaktır. Yararlı bir egzersiz, favori markanızda kullandığınız pigmentlerle kendi renk çarkınızı yapmaktır. Bu şekilde, boyalarınızı tanıyabilir ve renk karıştırma becerilerinizi geliştiren bir sistem kurabilirsiniz.

Renk Şemaları

Tüm renkler birlikte iyi çalışmaz. Ve tüm sanatçılar hangi renk kombinasyonlarının kullanılacağını nasıl belirleyeceklerini bilmezler.

Özellikle yeni başlayanlar için, doğayı taklit etmeden birbiriyle uyumlu renkleri seçmek ve farklı renk paletlerini keşfetmek oldukça zordur. Renk şemaları, ilk tahmin aşamasında sanatçıya yardımcı olan mükemmel araçlardır.

Renk şemaları sabit değildir. Bunları sıkı bir şekilde takip etmek zorunda değilsiniz; bunun yerine bir rehber olarak kullanın.

Renkler esnektir ve herhangi bir şekilde birleştirilebilir. Bazı çılgın kombinasyonlar farklı bağlamlarda harika bir şekilde çalışır ve en kolay renk şemaları yanlış kullanıldığında bakması zor olabilir.

En bilinen renk şemalarından bazıları şunlardır:

Monokromatik

Adından da anlaşılacağı gibi, monokromatik renk şemasında yalnızca tek bir renk kullanılır. Ancak, bu kulağa kafa karıştırıcı gelse de, tek bir rengin birçok tonu, rengi ve tonu olduğunu ve hepsini sanatınızda kullanabileceğinizi unutmayın.

Renk Tonları vs Tonlar vs Gölgeler

 

Monokromatik renk şemaları değer ve kontrastla oynar; sanatçının gözünü eğitmek ve pratik yapmak için mükemmel bir yoldur, ancak aynı zamanda etkileyici ve zarif sanat eserleri yaratmak için de kullanılabilir.

Benzer

Benzer renk şeması, yan yana olan renkleri kullanarak göze hoş gelen bir akış yaratır. Benzer renkler iyi sonuç verir. Bununla birlikte, birbirlerine karışabilirler. Bu nedenle, bu renk şemasını kullanırken doygunluk ve değer gibi diğer unsurlara öncelik verilmelidir.

Benzer Renkler

 

Benzer renklerin yakın bir ilişkisi vardır. Bu nedenle bu renk şemasını kullanırken bir baskın renk olması ve diğer renklerin tamamlayıcı olarak kullanılması tavsiye edilir.

Tamamlayıcı

Tamamlayıcı renk şeması en popüler olanlardan biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Tamamlayıcı renkler, renk çarkının zıt taraflarında yer alan renklerdir. Tamamlayıcı renklerle çalışırken, güçlü bir kontrast etkisi elde etmek doğaldır.

Tamamlayıcı Renkler

 

Farklı renk tonları ve değerlerinde bile tamamlayıcı renkler son derece göz alıcı bir kombinasyon oluşturur. Aşırı kullanıldığında, bunaltıcı ve gürültülü olabilir.

Bölünmüş Tamamlayıcı

Bu renk şeması, iki tamamlayıcı rengin alınması, birinin ana renk olarak kullanılması ve ardından ikincisinin yanındaki iki renge bölünmesinden oluşur. Bu renk şeması daha renkli bir resim için kullanışlıdır, ancak hiyerarşi bir rengin başrolde olduğu ve diğerlerinin vurgular ve renk ilgisi eklemek için kullanıldığı şekilde tutulmalıdır.

Bölünmüş Tamamlayıcı Renkler

 

Triadik

Üçlü renk şeması, renk çarkında eşit olarak bölünmüş üç renk kullanır. Bu renk şeması, oluşturduğu harika kombinasyonlar nedeniyle oldukça popülerdir. Ancak, tüm kombinasyonlar iyi çalışmadığı için bunları dengelemek oldukça zor olabilir.

 

Bir kez daha, bir rengin ana renk olarak seçilmesi ve resmin yaklaşık %60’ında kullanılması, renk tonlarının, gölgelerin ve tonların değiştirilmesi ve diğerlerinin sadece tamamlayıcı ve vurgu olarak kullanılması tavsiye edilir.

Renk Psikolojisi

Renk, insanlarda güçlü duygular yaratabilen güçlü bir araçtır. Yüzyıllardır hem sanatçılar hem de psikologlar tarafından incelenmiştir.

Etrafımızda gördüğümüz renkler ruh halimizi ve davranışlarımızı çeşitli şekillerde etkiler. Renk psikolojisi, renklerin insan davranışını, duygularını ve refahını nasıl etkilediğinin incelenmesidir.

Renkleri hisler ve duygularla ilişkilendirme eğilimi, insan davranışı ve renk algısı üzerine, aşağıdaki listede özetlenebilecek büyüleyici sonuçlar veren çeşitli çalışmalar üretmiştir:

Mavi

Mavi her zaman sakinlik, huzur ve barış ile ilişkilendirilmiştir. Mavi aynı zamanda kendilerini güvenilir veya inanılır olarak göstermek isteyen işletme ve kuruluşların logolarında sıklıkla kullanılan bir renktir.

Mavi dünyadaki en popüler renktir. Araştırmalar, mavinin insanların çevreleriyle daha bağlantılı hissetmelerine ve görevleri üstlenmeye daha istekli olmalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Üretkenliği artırdığı, stresi azalttığı ve kaygı düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir.

Kırmızı

Kırmızı aşkın ve tutkunun rengidir. Spektrumdaki en yoğun renktir ve birçok farklı tonda bulunabilir.

Batı kültüründe kırmızı aşk, güç, şiddet, öfke ve kan ile ilişkilendirilir. Çin’de kırmızı, iyi şans ve mutlulukla ilişkilendirilir.

Pazarlama terimlerinde kırmızı genellikle güçlü veya pahalı öğeleri temsil eder. Örneğin, kırmızı arabalar prestijli ve yüksek statülü başarı sembolleri olarak görüldükleri için diğer arabalardan daha pahalı kabul edilirler.

Sarı

Sarı renk göze en kolay gelen renktir ve mutluluk, sıcaklık ve iyimserlikle ilişkilendirilebilir. Ayrıca dikkat çekmek ve zihinsel aktiviteyi uyarmak için de kullanılır.

Sarı, ruh halinizi etkileyebilecek bir renktir, ancak bu her zaman iyi bir şey değildir. Bazı çalışmalar, çok fazla sarıya maruz kalan insanların, kalmayanlara göre daha öfkeli veya agresif hissetme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Yeşil

Yeşil renk genellikle doğa, sağlık ve büyüme ile ilişkilendirilir. Genellikle hastanelerde kullanılır çünkü hastaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.

Yeşil doğanın, tazeliğin ve sağlığın rengidir. Yenilenmeyi ve yaşamı sembolize eder. Yeşil aynı zamanda refah ve iyi şansı ifade eder.

Mor

Mor, renk teorisinde yaratıcılık, sihir, gizem ve maneviyat ile ilişkilendirilir. Bu durum Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Budizm ile olan ilişkisinde görülebilir.

Bazı kültürlerde mor, kan ve ölümle olan bağlantısı nedeniyle yas veya üzüntüyü ifade ederken, bazılarında ise Buda veya İsa Mesih gibi dini figürlerle olan bağları nedeniyle bilgeliği veya adaleti temsil eder.

Turuncu

Turuncu renk sıcaklık, mutluluk ve iyimserlikle ilişkilendirilir. Aynı zamanda yaratıcılık ve oyunculukla da ilişkilidir.

Turuncu, diğer renklerle vurgu veya kontrast olarak kullanıldığında dikkat çeken göz alıcı bir renktir.

Renk teorisi o kadar geniştir ki çoğu kişi nereden başlayacağını ve ilk olarak nelerde uzmanlaşacağını bilemez. Okuldan veya bir Youtube videosundan temel bir kavrama sahip olabiliriz, ancak bilginin yalnızca bir kısmı tamdır ve doğru olmayabilir veya her ortam için eşit şekilde geçerli olmayabilir. 

Sonuç

Gözlerimizi kullanabilir, gördüklerimizi kopyalamaya çalışabilir ya da yeni kombinasyonlarla elimizden gelenin en iyisini yapabilir ve birkaç kez güzel görünen sanat eserlerine sahip olabiliriz. Bununla birlikte, renk teorisi konusunda sağlam bir temele sahip olmak, bir mesaj ileten ve izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakan dengeli ve çekici sanat eserleri elde etmenizi sağlayabilir.